maandag 22 februari 2016

Deze 25 skills gaan jou in 2016 nieuwe carrièrekansen geven!


Wanneer je in de IT sector werkt is de kans groot dat je een profiel hebt op 's werelds grootste professionele netwerk, LinkedIn. Bij dit sociale medium hebben een aantal data analysten trends ontdekt toen zij de profielen van de meer dan 400 miljoen leden vergeleken. Dit resulteerde in een lijst met de 25 'hottest skills in 2015'. 

In deze lijst zien we een aantal interessante resultaten. Het is al langer bekend dat er een groeiende vraag is naar professionals met IT skills. LinkedIn's research bevestigt dit wederom, vanuit een mondiale en marktbrede context. Deze skills zijn gemeten gedurende heel 2015, dit betekent dat ook in 2016 deze skills zeker nog trending zullen zijn.
Nieuwe binnenkomers


Wanneer je bovenstaande wereldwijde skills lijst bekijkt, valt gelijk op dat cloud skills de meest gevraagde skills zijn in 2015, terwijl in de lijst van 2014 cloud skills nog niet voorkwamen. Bovendien domineren IT skills deze lijst, met 19 van de 25 skills IT-gerelateerd. Hierdoor kunnen we verwachten dat IT skills ook de meest gevraagde skills in 2016 zullen zijn.

Naast IT skills zien we dat er een groeiende vraag is naar skills op het gebied van marketing, corporate law en beleid. 


Welkom in de cloud!


Zoals eerder genoemd zijn de meest gevraagde skills cloud en distributed computing gerelateerd. Cloud technology wordt belangrijk voor allerlei soorten bedrijven. Omdat migratie naar de cloud niet altijd even makkelijk is, is er veel vraag naar opgeleide professionals om bedrijven hierin te begeleiden. Deze trend van cloud migratie is ontstaat doordat bedrijven hun servers goedkoper, flexibeler en beter toegankelijk willen maken. Hiervoor zijn cloud specialisten nodig die kennis hebben van platforms zoals Microsoft Azure, Amazon Web Services en HP Cloud. Omdat er nog weinig professionals zijn opgeleid om met deze platforms te werken, zijn zij die hier kennis van hebben zeer gevraagd. 

De reden dat cloud skills pas in 2015 op deze lijst is verschenen is dat er hiervoor simpelweg niet genoeg LinkedIn leden waren die specificieke cloud skills en certificeringen op hun profiel hadden staan. Echter zijn steeds meer professionals opleidingen gaan volgen zoals Microsoft MCSE: Private CloudMicrosoft MCSD: Azure Solutions Architect(ISC)² Certified Cloud Security Professional (CCSP) en MCSA: Linux on Azure, om hun bedrijf voor te bereiden op een overstap naar de cloud.  


Data science 


Wanneer je deze lijst bekijkt valt ook op dat zeer uiteenlopende IT skills genoemd worden. Deze lopen uiteen van cloud technology, naar network en information security, naar coderen en programmeren in Perl, Python, Ruby en Java. Dat er vraag is naar zeer uiteenlopende IT skills geeft aan dat de gehele IT industrie groeit. Hierbij is het ook van belang om data analyse skills te noemen, in 2014 stonden data analyse skills nog bovenaan aan deze lijst. De functie van Data Scientist was zelfs de meest gevraagde functie van 2015, het is dan ook niet verassend dat data analyse skills naast cloud skills de meeste gevraagde skills waren in 2015 en dit waarschijnlijk ook zullen zijn in 2016.

Jezelf certificeren en je op deze manier 1 of meerdere van bovengenoemde skills eigen te maken lijkt een vanzelfsprekende stap wanneer jij jouw carrière een boost wilt geven. Hierom hebben wij hieronder per gevraagde skill uit de LinkedIn 'hottest skills' de gepaste certificeringen weergegeven. 1. Cloud and Distributed Computing

2. Statistical Analysis and Data Mining 

5. Middleware and Integration Software

6. Mobile Development
8. Storage Systems and Management 
11. Date Engineering and Date Warehousing
12. Algorithm Design
15. Mac, Linux, and User Systems

21. Database Management and Software
22. Software Modelling and Process DesignBen voorbereid op de toekomst en certificeer je nog dit jaar met bovenstaande opleidingen. Voor de handigheid hieronder ook nog de top 25 skills, specifiek voor Nederland!


Over de auteur:     

Johan schrijft voor Firebrand Training over veel aan IT gerelateerde onderwerpen. Onderdeel hiervan zijn examens, trainingen, certificering trends, projectmanagement, certificering, carrière advies en de industrie zelf. Johan heeft 3 jaar ervaring binnen de IT industrie